Technische Dienst

Technische Dienst

De technische dienst is een groep leden, die zich heeft bekwaamd in het oplossen van technische computerproblemen.
 
Het zijn geen professionals, maar vaak lukt het hen om een probleem op te lossen tijdens een clubmiddag- of avond.
Ook kunt u hulp vragen bij het inbouwen van accessoires, zoals: brander, tv-kaart, o.i.d.

Deze hulp is uitsluitend voor leden van de club!
 
 

 

top