Technische Dienst

Technische Dienst

De technische dienst is een groep leden, die zich heeft bekwaamd in het oplossen van technische computerproblemen.
 
Het zijn geen professionals, maar vaak lukt het hen om een probleem op te lossen tijdens de  clubmiddag-of avond.
 

Deze hulp is uitsluitend voor leden van de club!
 
 

 

top