Lidmaatschap

Lidmaatschap

Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december.

De contributie:
 € 48,00 per jaar; daarmee is ook uw levenspartner lid.
 

Aanmeldingsformulieren voor het lidmaatschap liggen bij de infobalie.

Het lidmaatschap kan op elk moment ingaan, u bent dan contributie naar rato van het aantal nog niet verstreken kalendermaanden verschuldigd.

Als uw betaling ontvangen is door de penningmeester, ontvangt u bij de infobalie een lidmaatschapskaart. Deze heeft u nodig om gebruik te kunnen maken van verschillende diensten, zoals: helpdesk, technische dienst, documentatie.

Beëindigen van het lidmaatschap:
• Schriftelijk onder vermelding van het lidmaatschapsnummer.
• Ten minste één maand voor het einde van het lidmaatschapsjaar

 

aanmeldingsformulier lidmaatschap.doc

 

top