Microsoft Word: Creatief voor gevorderden (2 lessen)

Microsoft Word: Creatief voor gevorderden (2 lessen)

Dit betreft een aanvullende cursus op de cursus WORD CREATIEF. Om deze cursus goed te kunnen volgen, dient dus eerst de basiscursus WORD CREATIEF met goed gevolg te zijn afgerond. In een tweetal lessen krijgen de cursisten uitleg over de verdere mogelijkheden in dit creatieve programma van WORD. Evenals bij de voorgaande cursussen is ook hiervoor weer een speciaal cursuspakket samengesteld. Tijdens de lessen wordt via de beamer de handelingen voorgedaan waarna de cursisten het met een eigen computer zelf gaan doen met ondersteuning van de begeleidsters en de cursusleidster. Na afloop wordt de behandelde oefenstof uitgereikt aan de cursisten en is bedoeld om er thuis verder mee te oefenen.
De te behandelen onderwerpen zijn onder andere: het uitwerken van diverse formaten kaarten zowel staand als liggend. Verder de creatieve uitwerking van diverse basisvormen zoals de rechthoek, vijfhoek, ovalen, sterren, vaandels en cirkels. Ook het werken met randen, hoekjes en sierkaders staat op het programma.
Al met al een zeer interessante cursus die het komende seizoen voor de eerste keer bij de computerclub zal worden gepresenteerd.  

top